Tháng Mười Hai
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Mười Hai

Thứ bẩy, 02.12. Chúa nhật 1. mùa Vọng
CD Aachen mừng lễ bổn mạng Thánh Phanxico Xavie
15.00 giờ thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật 1. mùa Vọng. 03.12.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
10.45 giờ thánh lễ
St. Josef, An der Josephkirche 5
- 15.00 giờ thánh lễ CD Viersen
St. Ulrich, An St. Ulrich 5, Viersen

Thứ sáu, 08.12. lễ Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội

Thứ bảy, 09.12. chúa nhật 2. mùa Vọng
15.30 giờ Bí tích hòa giải
16.00 giờ CD Erftstadt
St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

Chúa nhật 2. mùa Vọng, 10.12.
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
10.45 giờ thánh lễ - St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 14.00 giờ Bí tích hòa giải
15.00 thánh lễ
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ bẩy, 16.12. chúa nhật 3. mùa Vọng
15.00 giờ Bí tích hòa giải
16.00 giờ thánh lễ CD Troisdorf
Maria Himmelfahrt, Pfarrer-Werr 45, Troisdorf

Chúa nhật 3. mùa Vọng, 17.12.
11.00 giờ thánh lễ
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn

Thứ bẩy, 23.12. chúa nhật 4. mùa Vọng
14.30 Bí btích hòa giải
15.00 giờ thánh lễ
Hlg. Papst Johannes 23., Kopenhagenerstr. 5, Köln

Chúa nhật, 24.12. đêm thánh vô cùng, lễ Giáo đoàn
16.00 giờ bí tích giải tội
17.00 giờ thánh lễ vọng mừng Chúa giáng sinh
St. Josef, An der Josephkirche 5, Krefeld

Thứ hai, 25.12. lễ mừng Chúa giáng sinh, lễ chung Giáo đoàn, lễ trọng
14.30 giờ Bí tích hòa giải
15.30 giờ Thánh lễ mừng Chúa giáng sinh
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düsseldorf

Thứ ba, 26.12. lễ Chúa giáng sinh
14.00 giờ Bí tích hòa giải
15.00 giờ thánh lễ
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ bẩy, 30.12. lễ gia đình thánh gia thất
14.30 giờ Bí tích hòa giải
15.00 giờ Thánh lễ CD Wuppertal
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

Chúa nhật, 31.12. lễ gia đình thánh gia thất
Ngày cuối năm dương lịch 2017
16.00 giờ thánh lễ tạ ơn
St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

- Kính Thánh