Tháng Mười Một
Lịch trình thánh lễ 2017

Giáo Đoàn Đức Mẹ La Vang Köln - Aachen

Lịch trình thánh lễ tháng Mười Một,
cầu cho các linh hồn

Thứ tư, 01.11. lễ các Thánh
15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
Maria Rosenkranz, Bellstieg 45, Mönchengladbach

Thứ năm, 02.11. lễ cầu cho các linh hồn

Thứ bảy, 04.11.
13.30 giờ thánh lễ cầu nguyện cho cố TT Gioan Baotixita Ngô đình Diệm
Stiftung der Celittinen zur hl. Maria
Graseggerstrasse 105, 50737 Koeln- Longerich

Chúa nhật, 05.11. thứ 31. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
11.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Josef, An der Josephkirch 5, Krefeld
- 15.00 giờ CD Troisdorf
Thánh lễ cầu cho các linh hồn
Maria Himmelfahrt, Pfarrer - Werrstr. 54, Troisdorf

Thứ bảy, 11.11. chúa nhật 32. thường niên
15.00 giờ thánh lễ
St. Peter, Peterkirchhof 1, Aachen

Chúa nhật, 12.11. thứ 32. thường niên
- 10.00 giờ kính lòng Chúa thương xót
10.45. thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Barbara, Blücherstr. 20, Neuss
- 15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
Maria Rosenkranz, Burscheiderstr. 20, Düssldorf

Thứ bảy, 18.11. chúa nhật 33. thường niên
15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Barbara, Roncallistr. 5, Erftstadt

Chúa nhật, 19.11. thứ 33. thường niên
- 11.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Hedwig, Mackestr. 43, Bonn
- 15.00 giờ thánh lễ cầu cho các linh hồn
Hlg. Papst Johannes 23. Kopenhagenertr. 5, Köln

Thứ sáu, 24.11. lễ kính các Thánh Tử đạo Việtnam

Chúa nhật, 26.11. lễ Chúa Kito Vua vũ trụ
15.00 giờ Thánh lễ cầu cho các linh hồn
St. Ewalde, Hauptstr. 96, Wuppertal

- Kính Thánh